Święty Mikołaj

Święty Mikołaj
DODANE: 2006

Dzisiejszy święty Mikołaj ma niewiele wspólnego z prawdziwym świętym. Wykreowany przez wielkie koncerny krzepki dziadziuś w wielkim worem i jeszcze większym brzuchem, w czerwonych gatkach i kubraku, bardziej przypomina wielkiego, nieudolnego skrzata, niż kogoś, kto miałby naprawdę znać potrzeby innych ludzi i tajemnice ich serc.

Prawdziwy święty Mikołaj był biskupem Miry. Jest to dzisiejsza Turcja. Urodził się około 280 roku w Patarze, zmarł około roku 345 lub 352. Jest jednym z najbardziej czczonych świętych prawosławnych i nazywany jest św. Mikołajem Cudotwórcą. Jednak jest to również katolicki.

“Zasłynął jako cudotwórca, ratował żeglarzy i uratował miasto od głodu. Odwagą i sprawiedliwością wykazał się ratując od śmierci niesłusznie skazanych urzędników cesarskich. Patron kancelistów, notariuszy, uczonych, żeglarzy, podróżnych, młynarzy, piekarzy, cukierników, rybaków, dzieci, panien pragnących wyjść za mąż, więźniów oraz obrońców wiary przed herezją, patron pojednania Wchodu i Zachodu, jest również patronem wilków. Według podań po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali go na swojego biskupa. Po życiu gorliwym i pełnym dobrych czynów, zmarł w połowie IV w., spontanicznie czczony przez wiernych. Gdy Mirę opanowali Arabowie, kupcom włoskim udało się zabrać jego relikwie i przewieźć do Bari w południowych Włoszech. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem; opowieść o trzech ubogich pannach wydanym za mąż dzięki posagom, których Święty dyskretnie im dostarczył; o trzech młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku śmierci; o żeglarzach wybawionych z katastrofy morskiej”. Źródło: wikipedia.org

Święty Mikołaj jest patronem Grecji, Rosji, Bari, Aberdeen, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu, bednarzy, wytwórców guzików, cukierników, gorzelników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, sprzedawców perfumów, sprzedawców wina, sprzedawców zboża i nasion, marynarzy, uczonych, młynarzy, kancelistów parafialnych, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, złodziei, żeglarzy.

Do dziś istnieje zwyczaj dawania prezentów, tak, jak robił to święty Mikołaj: po cichu, bez rozgłosu, w tajemnicy, darowane z serca.

Related posts

Top