Powstał Polski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF)

Polski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) zawiązany został podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej 9 października 2014 r. w Krakowie. PTSD powierzyło zadanie koordynacji działań polskiej części Sojuszu, działającego w 26 krajach na świecie, prof. dr hab. med. Dorocie Olczak-Kowalczyk, kierownikowi Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Na spotkaniu zdefiniowano najważniejsze działania mające na celu walkę z epidemią próchnicy w naszym kraju. Wśród nich znajduje się opracowanie kompleksowych zasad prawidłowego żywienia w aspekcie profilaktyki próchnicy.

W założycielskich strukturach Polskiego Oddziału ACFF znajdą się lekarze specjaliści reprezentujący wszystkie województwa: konsultanci wojewódzcy lub/i kierownicy katedr
i zakładów stomatologii dziecięcej uczelni medycznych. Swoje poparcie zadeklarowało Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Do pracy w ramach Polskiego Oddziału ACFF zostaną zaproszone także towarzystwa zrzeszające lekarzy, położne i pielęgniarki sprawujące opiekę ogólnomedyczną nad dziećmi oraz wszystkie osoby zainteresowane zapobieganiem próchnicy. Ma to zapewnić systematyczne, równomierne i szerokie wdrażanie działań zaproponowanych przez Polski Oddział ACFF, mających na celu walkę z epidemią próchnicą.

W najbliższych miesiącach planujemy zintensyfikować w Polsce działania ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. ?Powiedz STOP próchnicy już dziś dla zdrowych zębów
w przyszłości?, która będzie skierowana do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Start kampanii został ogłoszony przez ACFF w lipcu tego roku. Przekaz będziemy kierować w pierwszej kolejności do stomatologów, lekarzy rodzinnych, pediatrów, położnych oraz pracowników szkół rodzenia. Z myślą o nich opracujemy materiały edukacyjne, a także zostanie przeprowadzony cykl wykładów poświęconych profilaktyce próchnicy już od najwcześniejszego okresu życia człowieka
- zapowiedziała prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, koordynator działań Polskiego Oddziału ACFF.

- Kolejną grupą, do której będziemy kierować nasze działania edukacyjne będą rodzice. Dla nich zostaną opracowane ulotki i inne materiały dotyczące stosowania profilaktyki fluorkowej, które będziemy dystrybuować poprzez gabinety stomatologiczne - dodała.

Wdrożenie wielu działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki próchnicy ułatwia realizowany obecnie projekt ?Dzieciństwo bez próchnicy? finansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Ministerstwo Zdrowia, który został przedstawiony przez przewodniczącą Rady Programowej projektu, prof. dr hab. Marię Borysewicz-Lewicką, kierownika Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie spotkania konstytuującego powstanie Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy w czerwcu br.

W najbliższych planach Polskiego Oddziału ACFF jest także ustanowienie specjalnej grupy ekspertów, wśród których znajdą się pediatrzy, żywieniowcy oraz stomatolodzy dziecięcy, których zadaniem będzie opracowanie zasad prawidłowego żywienia w aspekcie profilaktyki próchnicy. Wyniki ich pracy zostaną opublikowane w prasie fachowej, a także wykorzystane w materiałach edukacyjnych dla dzieci i rodziców.

Zawiązanie Polskiego Oddziału ACFF jest konsekwencją powstania w czerwcu br. Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy, w skład którego weszły: Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia. Za koordynację działań oddziału Środkowo-Wschodnioeuropejskiego odpowiada prof. dr hab.
n. med. Urszula Kaczmarek. Ogłoszono wówczas cele do zrealizowania w najbliższych latach w każdym z tych krajów. Polski Oddział ACFF będzie realizował te cele w naszym kraju.

Wśród sygnatariuszy deklaracji Polskiego Oddziału Sojuszu znaleźli się:

  • dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Koordynator działań Polskiego Oddziału ACFF
  • dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, Koordynator działań Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddziału ACFF
  • dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
  • Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, Przewodnicząca Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
  • Dr n. med. Anna Jurczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej

 

***

O problemie próchnicy w Polsce i na świecie

Próchnica jest najczęściej występującą chorobą przewlekłą na świecie: dotyka 80% populacji. W Europie schorzenia stomatologiczne należą do najdroższych w leczeniu (4. miejsce), w krajach wysoko uprzemysłowionych koszty te wynoszą 5?10% publicznych wydatków na zdrowie.

W Polsce próchnica dotyka*:

  • 57,2% dzieci wieku 3 lat,
  • 90,1% dzieci w wieku 7 lat,
  • 96,1% młodzieży w wieku 18 lat
  • 99,9% dorosłych w wieku 35-44 lata

Ponadto, 43,9% osób w wieku 65-74 lat jest bezzębnych.

* dane epidemiologiczne uzyskane z badań prowadzonych w ramach programu ?Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej? realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (2010-2012)

Wczesne etapy rozwoju próchnicy (tzw. próchnica początkowa) mogą być zatrzymane i odwrócone pod warunkiem zmniejszenia wpływu czynników je wywołujących.


dostarczył infoWire.pl
Źródło ACFF Polish Chapter. Dostarczył
Authors
Top